Více času na podstatné

Energeticky soběstačný dům, který umí regulovat přebytky energie

28.08.2012 13:54

Radiožurnál dnes přinesl reportáž z jihočeských Libějovicích na Strakonicku, kde byl představen dům, který je zcela nezávislý na energetické distribuční síti. Solární panely na domě navíc doplnila nová technologie, která umí regulovat problematické přebytky elektřiny proudící do celé distribuční sítě. Návratnost investice by se měla pohybovat mezi 7 až 12 lety.

K dosažení souladu spotřeby rodinného domu a výkon fotovoltaické elektrárny slouží dva způsoby regulace. V první fázi regulace, když je dostatečný výkon na fotovoltaické elektrárně, začnou se připojovat jednotlivé spotřebiče, které lze regulovat. Jedná se o spotřebiči jako jsou například tepelná čerpadla nebo zásobníky teplé užitkové vody. Tímto způsobem se omezí přetok elektrické energie do distribuční sítě. Pokud první regulace nestačí je zapotřebí přistoupit k druhé regulaci a to za pomocí střídačů fotovoltaické elektrárny čímž se snižuje výkon celého systému na takovou míru, aby se rovnal spotřebě rodinného domu.

Dle slov Milana Heřta, jednatele firmy, která technologii představila energetické úspory spočívají v regulaci. "Pokud máme fotovoltaický systém, tak bez regulace jsme z něj schopni zhruba 20 procent energie sami spotřebovat. S naším zařízením, kdy ovládáme tok elektrické energie a spínání jednotlivých spotřebičů, se dostáváme až na 70 procent. Už jen v regulaci spotřebičů máme 50procentní úsporu elektrické energie,“ dodává.

Návratnost investice je podle firmy 7 až 12 let, přesné náklady však ještě nejsou vyčísleny. Ověřování funkčnosti budou v jihočeských Libějovicích sledovat i zástupci energetického úřadu a distribučních společností.


Technologii regulující přetok vyrobené energie do distribuční soustavy představil v Ozvěnách dne Milan Heřta - audio ZDE.

 

Zdroj: Radiožurnál (rozhlas.cz)