Více času na podstatné

Energetický zákon podepsal prezident

30.06.2011 08:00

Prezident podepsal zákon ze dne 9. června 2011, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon reaguje na vývoj pravidel vnitřního trhu s elektřinou a plynem v rámci EU.