Více času na podstatné

Energetický zákon: Komentář ERÚ k doporučení hospodářského výboru

18.03.2015 14:24

ERÚ: Poslanci hospodářského výboru doporučili ke schválení změny energetické legislativy s dopady v řádech miliard korun ročně.

Snahu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) zabránit přijetí pozměňovacích návrhů s miliardovými dopady do státního rozpočtu dnes svým hlasováním zamítli poslanci Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Doporučili tak ke schválení znění zákona, jež umožňuje účelově rozdělit větší fotovoltaické výrobny a tak pro ně získat lepší výkupní cenu, což znamená dopad do státního rozpočtu až 150 milionů korun ročně. Dále také významně ztěžuje kontrolu výroby z obnovitelných zdrojů, když pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nepožaduje zavedení stanovených měřidel zabezpečených proti manipulaci. Jedná se o podporu ze státního rozpočtu ve výši až dvou miliard korun ročně.

„Jako významně negativní na dnešním jednání vidíme podporu toho, že vybrané energetické zdroje dle této doporučené legislativní změny nebudou potřebovat měřidla stanovená a zabezpečená proti manipulaci. Zatímco každý spotřebitel musí mít zaplombovaný elektroměr nebo plynoměr, část výrobců, kteří přijímají podporu z veřejných prostředků, tuto povinnost opět mít nebudou,“ uvedl místopředseda ERÚ pro oblast podporovaných zdrojů energie Martin Laštůvka.

„Zákonná díra, kterou nadvakrát vytvořil pozměňovací návrh poslance Milana Urbana, umožní zvýšit čisté výnosy provozovatelů solárních elektráren až o 12 procent ročně, tedy dopad do státního rozpočtu je 150 milionů korun. Posunuli jsme se z dopadu do státního rozpočtu v řádech miliard korun ročně do řádu stamilionů korun ročně. Ministerstvo průmyslu a obchodu tuto mezeru v zákoně nebylo na jednání výboru schopno vyvrátit,“ uvedl ředitel sekce vnějších vztahů ERÚ Jiří Chvojka.

„Provozovatelé solárních elektráren budou moci rozdělit elektrárny na menší celky a neztratí nárok na podporu. Tím získají o 22 procent vyšší výkupní cenu, solární odvod činí 10 procent, tedy čistý zisk provozovatelů solárů bude 12 procent. Stačí k tomu pouze namontovat měřidla s nákladem v řádech tisíců korun. Argument MPO, že rozdělení výroben je velmi nákladné, není správný a jsme přesvědčeni, že čas nám dá bohužel opět za pravdu,“ řekl dále J. Chvojka.

Hospodářský výbor také zamítl návrh na zamezení překompenzace obnovitelných zdrojů, které mělo zabránit rozporu s evropskými směrnicemi o nedovolené veřejné podpoře, a transpozici nařízení Evropské komise o zřízení energetického ombudsmana. ERÚ dále upozorňuje na fakt, že se poslanci nevypořádali s jeho rozsáhlými námitkami.

 

Další informace k pozměňovacím návrhům Hospodářského výboru

Hospodářský výbor se sešel nad kontroverzní a rozsáhlou vládní novelou energetického zákona, aby jako garanční výbor posoudil všechny vznesené pozměňovací návrhy. Sešlo se jich přes 340 a poslanci o nich hlasovali a debatovali téměř dvě hodiny. Dnešní rozhodnutí výboru je doporučením pro poslance, kteří budou novelu schvalovat nejspíš začátkem dubna. Výbor doporučil posunout účinnost novely o půl roku na 1. leden 2016.

Solární elektrárny, které se rozdělí na menší, by měly nadále podléhat solární dani. Počítají s tím pozměňovací návrhy k novele energetického zákona, které dnes doporučil schválit sněmovní hospodářský výbor. Podle dřívějšího pozměňovacího návrhu hrozilo, že se solární elektrárny budou smět rozdělit na menší, vyhnou se tak odvodu, ale zůstane jim právo na podporu.

Výbor podpořil například návrh výboru pro sociální politiku, který má přinést větší ochranu spotřebitelům při odstupování od uzavřených smluv. Naopak nepodpořil návrh, aby se do energetického zákona dostala instituce ombudsmana ERÚ. Ombudsman v úřadu už funguje, zákon ale jeho postavení neupravuje.

Výbor také doporučil schválit řešení problému s nezapsanými věcnými břemeny. Týkají se pozemků, na nichž v minulých desítkách let vznikly stavby rozvodů energie. Podle nynějšího zákona je mají majitelé energetických sítí promítnout do katastru nemovitostí do roku 2017. Týká se to statisíců parcel. Podle ERÚ by to ale mohlo kvůli souvisejícím nákladům zdražit plyn až o pětinu. Hospodářský výbor navrhl tuto povinnost zrušit a uzákonit povinnost poskytovat informace o infrastruktuře lidem, kteří prokážou právní zájem. Ministr průmyslu Jan Mládek už dříve řekl, že tento problém vyřeší až novela katastrálního zákona.

 

Zdroj: ČTK