Více času na podstatné

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2013

19.03.2013 07:37

Vážené dámy a pánové,

jménem společnosti EKONOX, s.r.o. si Vás dovoluji pozvat k účasti na semináři ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2013, který se bude konat dne 9. dubna 2013 v Brně v prostorách Výstaviště BVV.

Seminář je zaměřen na změny v legislativě týkající se integrované prevence, se kterými posluchače seznámí Ing. Jan Maršák, PhD z odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence Ministerstva životního prostředí ČR. Dále bude přednášena problematika ochrany ovzduší v souvislosti s dlouhodobým trendem snižování emisí, použití moderních technologií při ochraně ovzduší a v neposlední řadě i legislativní změny a jejich dopady. Úvodní přednášku pro tento blok bude mít RNDr. Barbora Cimbálníková z odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR.

Bližší informace, včetně kompletního programu, časového harmonogramu přednášek a organizačních pokynů naleznete v závazné přihlášce. Více informací naleznete také na stránkách společnosti EKONOX, s.r.o. a stránkách mezinárodní výstavy Teplárenské dny 2013.

Těším se na Vaši účast.

 

Kontakt na organizátora semináře:

EKONOX, s.r.o., V Ráji 501, 530 02 Pardubice
Mgr. Barbora Ročňová
tel.: 466 415 010
mobil: 724 355 326
e-mail: rocnova@ekonox.cz
www.ekonox.cz