Více času na podstatné

Energie v budovách a komplexech budov

21.03.2011 08:42

Další odborná konference z cyklu Energie pro budoucnost bude mít podtitul Energie v budovách a komplexech budov. Bude se konat 13. 4. 2011 od 9 do 14 h na Výstavišti v Brně, pav. P, sál P1, jako součást doprovodného programu Stavebních veletrhů.

Konference se bude věnovat obnovitelným zdrojům energie pro budovy a komplexy budov, možnostem úspor energie v budovách a managementu spotřeby energie. Na programu bude mj. přednáška Ing. Pavla Gebauera z odboru elektroenergetiky MPO ČR o podpoře obnovitelných zdrojů energie, plk. Ing. Zdeňka Hoška z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR o požární bezpečnosti fotovoltaických panelů na budovách, Ing. Milana Hampla z firmy IKA DATA na téma energetické úspory v budovách a komplexech budov, prof. Ing. Pavla Ripky, CSc., z FEL ČVUT o senzorech pro inteligentní budovy nebo doc. Ing. Jaroslava Šípala, CSc., z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem o měření tepelné energie v soustavách centralizovaného zásobování teplem.

Konference je určena zvláště zástupcům stavebních a developerských firem, projektantům TZB a elektroinstalací v budovách, energetikům, elektroinženýrům z firem zabývajících se správou budov a všem zájemcům o problematiku zdrojů energie, efektivní spotřeby a managementu energie v budovách, obytných, průmyslových a účelových komplexech.

Podrobný program a registrace: www.fccpublic.cz/konference

(petr.bartosik@fccgroup.cz)