Více času na podstatné

Energie z odpadních vod a odpadů

11.11.2011 14:04

www.tretiruka.cz si Vás dovoluje upozornit na velmi zajímavý seminář na téma Energie z odpadních vod a odpadů. Dnes proběhl seminář v Praze a 15. listopadu proběhne tentýž seminář v Brně. Seminář se mj. týká tématu bioplynových stanic, které se opět stávají aktuálním tématem. www.tretiruka.cz již včera vás informovala, že MZe opět spouští dotace na stavbu bioplynových stanic (podrobnosti ZDE) v rámci Programu rozvoje venkova.

Pakliže patříte mezi provozovatele ČOV nebo plánujete její výstavbu určitě Vám přijdou vhod informace, jaké zařízení je energeticky nejnáročnější. Je to čerpání, míchání, provzdušňování či jiné? Ekonomický provoz ČOV taktéž znamená maximálně využívat tepelnou energii z čištěných odpadních vod. Na ČOV do 20 000 EO jsou možné úspory přibližně 20%! Čistírenské kaly = možnost výroby bioplynu, tím pádem pozitivně ovlivňujete ekonomiku a energetickou bilanci ČOV.

Energie lze získávat i z tzv. vod šedých. Při lokální rekuperaci (přímo u zdroje - např. vana, umyvadlo...) lze získat úsporu až 40% energie na TUV. Návratnost investice vychází na 2 až 5 let. Centrální rekuperace se realizuje především u větších objektů, jako jsou nemocnice, hotely apod. Úspora energie na TUV činí až 60%!

 

Termín dalšího konání identického semináře bude 15. 11. 2011 v Brně, přihláška a obsah ZDE