Více času na podstatné

ENVIRO 2011 aneb priority integrovaných systémů managementu současné doby

09.03.2011 11:31

Ve dnech 12. - 13. 5. 2011 se koná již XI. ročník celostátní konference ENVIRO, která proběhne v Městském kultůrním centru "Grand", v hotelu "Hejtmanský dvůr" a v divadle ve Slaném.

 

Motto:  „Priority integrovaných systémů managementu současné doby"

 

Plenární zasedání

- Zaměření a strategie Národní politiky kvality
- Nová legislativa v oblasti ochrany životního prostředí
- Nová legislativa vztahující se k systémům managementu
- Manažerské přístupy k hospodaření s energií
- Využívání systému managementu organizací v období hospodářské krize
- Zkušenosti a přínosy v oblasti certifikace integrovaných systémů řízení s využitím nových standardů

 

Sekce konference budou zaměřeny do hlavních oblastí:

A - systémy řízení

Zvyšování výkonnosti organizace a kvality produktů, štíhlá výroba, krizový management, náklady na kvalitu, řízení dat a informací, bezpečnost dat, projektové řízení,…

B - životní prostředí

Potenciály organizací v oblasti environmentálních manažerských systémů, EMAS, systém managementu hospodaření s energií  EN 16001, aktuální a připravovaná legislativa, příklady zdařilých projektů,  

C - bezpečnost práce

Aktuální problematika v systémech managementu BOZP

D - systémy řízení

Pokračování sekce č. A - Zvyšování výkonnosti organizace a kvality produktů, štíhlá výroba, krizový management, náklady na kvalitu, řízení dat a informací, bezpečnost dat, projektové řízení,…

E – Zvyšování kvality produktů u dodavatelů do automobilového průmyslu

– nové přístupy, zkušenosti z certifikací v ČR a zahraničí, výhledy, …

F – Kvalita v oblasti hromadné přepravy osob a v logistických službách

G – Zajišťování kvality ve veřejné správě

- zkušenosti s implementací metod kvality – model CAF, balanced score card (BSC), benchmarking, EMAS, projektové řízení, řízení rizik, strategické plánování, …

 

Pořadatrel: CERT Kladno, s.r.o.

 

Pozvánka na konferenci ve formátu PDF ke stažení a vytištění - zde