Více času na podstatné

Celostátní konference ENVIRO 2013 již 30. května 2013!

06.05.2013 10:36
Zveme Vás na konferenci ENVIRO 2013, 30. května 2013 v Kladně, pod záštitou ministra životního prostředí a kladenského primátora. Nenechte si ujít vystoupení německých energetických specialistů, kteří se s námi podělí o své zkušenosti s posuzováním energetické náročnosti a způsobu hospodaření s energií v německých i českých firmách a přinesou nám zajímavé informace ze srovnání podmínek a výsledků snah o úsporu energie mezi Německem a Českou republikou.
 
Již 13. ročník celostátní konference orientované na management životního prostředí, kvality a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náplní konference budou aktuální informace z různých oblastí ochrany životního prostředí, managementu (kvality, životního prostředí a ochrany zdraví při práci). Konference bude mít krátké plenární jednání, na které budou navazovat odborné příspěvky na vybraná aktuální témata současné doby.
 
Pozvánka na konferenci ve formátu PDF ke stažení a vytištění - strana 1, strana 2