Více času na podstatné

Environmentálně šetrné technologie a ekoinovace v České republice II

26.05.2011 11:37

CENIA vydala druhou publikaci zaměřenou na environmentální technologie v České republice, která je další sondou do problematiky stále více se rozvíjejícího sektoru „zelených technologií“.

Publikace Environmentální technologie a ekoinovace v České republice II si klade za cíl definovat životní situace a potřeby lidské společnosti, jejichž řešení, resp. naplnění může být dosaženo prostřednictvím environmentálně šetrných technologií. V rámci jednotlivých kapitol, které odpovídají příslušným oblastem činností či potřeb lidské společnosti, jsou popsány vybrané environmentální a ekoinovativní technologie a postupy, které nalézají uplatnění v České republice, nebo jejichž případné uplatnění v České republice představuje velký přínos pro ochranu životního prostředí.

Hlavním účelem publikace je zaměřit se na technologie a postupy, které byly vyvinuty nebo jsou vyráběny či užívány prostřednictvím ryze českého know-how. Ve vybraných případech (environmentální technologie z příslušné oblasti lidské činnosti již byly uvedeny v předchozí publikaci) se text soustředí na technologie, které jsou užívány v zahraničí, avšak jejich uplatnění v České republice představuje velký potenciál pro zmírnění negativních dopadů na životní prostředí.

Publikaci v tištěné podobě lze zdarma získat v sídle CENIA, v elektronické podobě je k dispozici zde.

 

Zdroj: CENIA