Více času na podstatné

Environmentální legislativa 8. až 9. prosince 2012

01.12.2011 07:47

Zaváděním environmentálních systémů (EMS) ve firmách bývají pověřováni nejen zástupci vedení pro EMS, ale často i stávající představitelé vedení pro kvalitu. Těm obvykle chybí ucelený přehled o environmentální legislativě, jejíž dodržování je pro firmu povinností. Na potřebu souhrnné infor­movanosti o dané oblasti reagujeme tímto kurzem. Absolventi předchozích běhů kurzu oceňují především praktickou použitelnost a zejména aktuálnost sdělených informací, neboť právě environmentální legislativa je jednou z oblastí, kde frekvence změn je mimořádně vysoká. Pro každý běh kurzu je zpracován formou přílohy ke studijním materiálům pro účastníky vždy k datu konání kurzu aktuální přehled platné environmentální legislativy.

 

Záměr:

Souhrnně seznámit s nejdůležitějšími právními předpisy v oblasti životního prostředí vzhledem k naplnění povinností vyplývajících z požadavků normy ČSN EN ISO 14001, příp. nařízení EMAS.
 

Určeno:

Zástupcům vedení pro EMS, QMS a dalším pracovníkům podnikového mana­gementu, kteří si potřebují ujasnit či doplnit informace o požadavcích environ­mentální legislativy i všem ostatním, kdož o zavádění EMS uvažují a chtějí poznat spektrum těchto požadavků.

 

Obsah:

    Základní požadavky normy ČSN EN ISO 14001
    Nároky na plnění relevantních právních požadavků
    Legislativní požadavky v oblasti nakládání s vodami
    Legislativní požadavky v oblasti nakládání s odpady
    Legislativní požadavky v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
    Legislativní požadavky v oblasti ochrany ovzduší
    Shrnutí - výhody kontroly relevantních požadavků

 

Lektoři:

    Ing. Monika Čiperová

 

Termíny:

    08. prosinec - 09. prosinec 2011 - Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, GPS: 50°1'57.977"N, 15°46'0.346"E - mapa
    číslo akce: 399

    27. červen - 28. červen 2012 - Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, Pardubice, GPS: 50°1'57.977"N, 15°46'0.346"E - mapa
    číslo akce: 465

 

Účastnický poplatek:

    4.800,- Kč bez DPH (5.760,- Kč včetně 20% DPH)

 

Zakončení:

    Účastníkům bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování s uvedením rozsahu a obsahové náplně kurzu.

   

Ostatní informace

PŘIHLÁŠKA

 

Připomínáme, že v termínu 5. až 7. prosince proběhne seminář Interní auditor EMS

 

 

Pořadatel:

 

AGENTURA ÁMOS
Jungmannovo nábř. 319
537 01 Chrudim
Tel/Fax: 469 638 467
E-mail: amos.chrudim@iol.cz
WWW: www.agentura-amos.cz