Více času na podstatné

ERÚ a Česká fotovoltaická asociace budou spolupracovat na snížení zátěže pro malé solární výrobce

08.06.2015 10:37

Na zřízení dílčí pracovní skupiny, která by měla hledat možnosti, jak snížit administrativní i finanční zátěž pro malé výrobce z obnovitelných zdrojů, se dohodli zástupci Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a České fotovoltaické asociace (ČFA). Informovala o tom předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

„Po novele energetického zákona a zákona o obnovitelných zdrojích energie došlo k situaci, kdy na jedné straně majitelé solárních elektráren do 10 kW nemusejí mít licenci a tím se jim snižuje administrativní zátěž a zmenšují se překážky v instalaci těchto zařízení, ale na straně druhé musejí nově platit daň z elektřiny i za energii vyrobenou pro vlastní spotřebu, což rozhodně rozvoji obnovitelných zdrojů nepomáhá. O spolupráci jsme se bavili i v souvislosti s přípravou nové tarifní struktury od roku 2017,“ uvedla Alena Vitásková.

Zástupci ČFA pokračování spolupráce přivítali. „Dlouhodobě se shodujeme v tom, že je potřeba najít takové modely podpory majitelů malých solárních výroben, které nebudou mít dopad do cen a které nebudou vázány na přímou finanční podporu. Doufáme, že spolupráce bude stejně úspěšná jako při prosazování možnosti vyrábět na střeše elektřinu ze slunce bez nutnosti mít licenci, a tímto krokem vytvoříme spravedlivější podmínky k naplňování dílčích cílů aktualizace Státní energetické koncepce“ uvedl výkonný ředitel ČFA Petr Maule.