Více času na podstatné

ERU: Jednodušší faktury za energie chceme zavést už od roku 2014

17.04.2013 22:07

Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě pokynu předsedkyně Aleny Vitáskové připravuje legislativní kroky k tomu, aby čeští spotřebitelé získali snadnou možnost výběru, zda chtějí své vyúčtování za energie ve formě jednoduché nebo detailní faktury. Současný stav nutí dodavatele energií ke sdělování velkého množství údajů a faktury pak bývají nepřehledné. Úřad na základě analýzy faktur všech českých dodavatelů a v rámci porovnávání nejpřehlednějších faktur v Evropské unii stanovil minimální kritéria pro přehlednou a úplnou fakturu a ta bude nyní specifikovat v energetickém zákoně i příslušné vyhlášce. Jednodušší faktury chc ERU zavést už od roku 2014.

 
Zdroj: ERU