Více času na podstatné

ERÚ odkládá změny tarifů a nevypíše podporu OZE do schválení EU

17.08.2016 13:05

Energetický regulační úřad (ERÚ) vypíše podporu pro většinu obnovitelných zdrojů energie v Česku pro příští rok pouze v případě, že budou mít schválení Evropské komise, takzvanou notifikaci. Zároveň ERÚ nedoporučuje zásadní změny tarifů elektřiny do doby, než 30 procent odběratelů s nízkým napětím bude mít vlastní zdroj. Nyní ho má půl procenta odběratelů.

 

Vyvážený tarifní systém: od NTS k VTS

Energetický regulační úřad (ERÚ) dnes zveřejnil oficiální výstupy veřejného konzultačního procesu k Nové tarifní struktuře (NTS) a představil své budoucí kroky. Osobní diskuse s občany i on-line podněty zaslané prostřednictvím formuláře, kterých se sešlo přes 16 tisíc, ukazují na nejpalčivější místa původního návrhu.

„Chtěla bych ubezpečit každého, že výstupům konzultačního procesu přikládám velkou váhu a jsem velmi ráda, že podnětů dorazil tak vysoký počet. Již nyní mohu říct například to, že budoucí návrh Vyváženého tarifního systému nepočítá s platbou stanovenou primárně podle jističe,“ uvedla předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Platbu za jistič by měl ve výpočtech nahradit parametr soudobosti. Zatímco kapacita jističe vyznačuje bezpečnostní a tedy teoretický limit spotřeby, soudobost značí, kolik spotřebičů nárazově domácnosti skutečně využívají a kdy je zapínají. Například chalupáři, kteří se NTS obávali, protože mají vysoké jističe, mohou být klidní. Své přístroje totiž zapínají hlavně o víkendu, kdy je síť méně vytížená, přinášejí jí jen minimální náklady. „Již v průběhu veřejného konzultačního procesu jsem občanům sdělila, že jsme národ chatařů, chalupářů a zahrádkářů a nepřipustím, aby necitlivou a zcela zbytečnou změnou došlo k znehodnocení našich zvyklostí a životního stylu!“ sdělila Alena Vitásková.

Vyvážený tarifní systém (VTS), jak je pojmenován budoucí návrh, se bude soustřeďovat především na spravedlivé rozdělení nákladů na provoz distribuční soustavy. Náklady přitom neřeší jen z dnešního pohledu, ale s ohledem na následující desetiletí, kdy se počítá s rychlým růstem decentrální výroby.

Státní energetická koncepce předpokládá, že decentrální zdroje energie bude mít v roce 2040 až 60 % spotřebitelů na hladině nízkého napětí, zatímco nyní je to sotva 0,5 %. Takto radikální změna tarifní struktury není nutná. Bude vázána na aktuální situaci na energetickém trhu ČR i EU a dosažení 30% podílu decentrální výroby na nízkém napětí, což lze odhadnout na desetiletí.

„V žádném případě nechceme penalizovat samovýrobce elektřiny, ať už si montují na střechu solární panely nebo jiné zdroje energie. Musíme pro ně nastavit speciální tarif tak, aby náklady na jejich připojení neplatili ostatní uživatelé sítě a zároveň byl tarif pro samovýrobce tak zajímavý, že se nebudou chtít odpojit,“ dodává Alena Vitásková.

Pokud by se samovýrobci odpojovali, doplatily by na to obě strany. V síti by zůstalo méně lidí a její provoz by je tak vyšel dráž. Ti, co by se odpojili, by zase přišli o možnost využití sítě jako bezpečnostního prvku, pokud by decentrální zdroj energie z jakéhokoliv důvodu selhal.

Vyvážený tarifní systém bude ERÚ sestavovat v souladu s Opatřením předsedkyně ERÚ, které předsedkyně ERÚ vydala k dané problematice v návaznosti na výsledky veřejného konzultačního procesu. Opatření předsedkyně naleznete na webu www.eru.cz a bude zveřejněno v médiích.

 

Cenová rozhodnutí ERÚ a jejich příprava

Cenová rozhodnutí jsou základem pro stanovení regulovaných cen energií a zásadní jsou také pro vyplácení podpor podporovaným zdrojům energie ze strany OTE, a.s. (OTE). Zákonný termín pro vydání cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie a podporovaným a obnovitelným zdrojům energie je do konce září, pro sektor plynárenství a elektroenergetiky do konce listopadu.

„Za závažný problém stále považuji notifikaci. U podporovaných a OZE stále nemáme k dispozici již loni přislíbené notifikace u EK. Hrozí tak opakování loňského roku – dotčená cenová rozhodnutí bez notifikace je problém vydat, prostě je ERÚ nevydá“ předchází možným dohadům Alena Vitásková, předsedkyně ERÚ.

V loňském roce vláda ČR tvrdila, že je vše v pořádku a ERÚ, resp. jeho předsedkyně cenové rozhodnutí jenom nechce vydat. Cenové rozhodnutí (s podmínkou) nakonec podepsal dnes již bývalý 1. místopředseda úřadu na základě Nařízení vlády ČR č. 402/2015 Sb. o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie.

Předmětné nařízení vlády bylo vydáno pravděpodobně na základě irelevantních tvrzení vztahující se k typu podpory a s tím související možností její výplaty. Týká se identifikace, zda se jedná o novou či stávající podporu dle legislativy a s tím spojenou nutností notifikace před vydáním cenových rozhodnutí či dokonce výplaty této podpory.

Z dalšího vývoje je patrné, že tehdejší informace ministra Mládka a předsedy ÚOHS Rafaje pro vládu ČR neodpovídaly skutečnému stavu věci jak deklaroval ERÚ. Následné události daly ERÚ za pravdu.

Považuji za nutné k této věci doplnit, že „Proti vyplácení podpor u nenotifikovaných zdrojů už bylo podáno trestní oznámení poslanci Parlamentu České republiky. Pro ilustraci uvedu, že jenom za letošek dělá podpora celkem 45 miliard. S platnou notifikací jsou přitom dosud rozdělovány pouze 3 miliardy. Zbývajících 42 miliard se vyplácí nezákonně, k dnešnímu dni mohlo být vyplaceno nezákonně 30 mld. Kč.“

Za notifikaci zodpovídá Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO); dle loňského příslibu ministra Mládka měla být předmětná notifikace zajištěna nejpozději únor - březen letošního roku.

Notifikační řízení dosud nebylo ukončeno u podpory pro Obnovitelné zdroje energie (OZE) uvedené do provozu v roce 2016, dále u OZE zprovozněných v letech 2006 až 2012 a u kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Pokud notifikace ERÚ obdrží, je připraven vydat všechna cenová rozhodnutí ve stanoveném termínu.

V opačném případě bude vydáno cenové rozhodnutí pouze na notifikované zdroje. Následně bude ERÚ vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje.

 

Zdroj: ERÚ, ČTK