Více času na podstatné

ERU předložil MPO novelu zákona o podporovaných zdrojí energie

13.07.2012 10:33

Energetický regulační úřad předložil Ministerstvu průmyslu a obchodu návrh paragrafovaného znění novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. Návrh, který byl předložen ve 3 variantách, reaguje na skutečnost, že přijatý zákon nerespektuje snahu regulátora o ochranu trhu s energií v České republice. Úřad proto očekává, že gestor zákona se nyní zasadí, v rámci legislativního procesu, o urychlené projednání novely uvedeného zákona tak, aby mohl být zastaven nekontrolovatelný růst podpory nově instalovaných zdrojů od roku 2014, bylo zabráněno rozšiřování spektra podporovaných zdrojů energie a podpora se nevztahovala ani na nově podporované zdroje jako je např. biometan.

Jak uvedla předsedkyně úřadu Alena Vitásková: “Věřím, že ministerstvo se s jednou z přeložených variant ztotožní a podpoří tak regulátora v jeho úsilí dále nezatěžovat zákazníky nepřiměřenými finančními příspěvky na podporu výroby elektřiny z podporovaných zdrojů, které se promítají do ceny elektřiny a ovlivňují tak ekonomickou situaci průmyslu i obyvatelstva.“

 

Platná novela zákona o podporovaných zdrojích energie (č. 165/2012 Sb.) v jednom předpisu soustřeďuje podporu pro obnovitelné zdroje, druhotné zdroje a kombinovanou výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů. Pozměňující návrh Senátu mimo jiné snížil i státní podporu výroby elektřiny z biometanu ze 4000 na 1700 korun na megawatthodinu spalného tepla. Snížení příspěvku pro výrobu elektřiny z biometanu a další změny mají podle senátorů ušetřit státu do roku 2020 kolem 50 miliard korun. Prezident novelu vetoval.

 

"Nový zákon o podporovaných zdrojí energie dále rozšiřuje okruh podporovaných zdrojů energie, a to v situaci, kdy již dnes podpora takových vybraných zdrojů dosahuje neúnosně vysokého stupně a je navíc zcela kontraproduktivní. Zákon nepřináší úspory, ale naopak navýšení nesystémových podpor vybraných zdrojů energie z veřejných prostředků, a to v době, kdy po úsporách voláme. Přinese nejen nové náklady pro veřejné rozpočty, ale také zvýšení cen energií, které platí občané a podniky, a to způsobem, který nyní nikdo není schopen ani odhadnout.“ uvedl dříve prezident republiky ve svém zdůvodnění, když novelu zákona vetoval.

Dne 25. dubna 2012 předsedkyně Energetické regulačního úřadu Alena Vitásková oznámila na tiskové konferenci, že ERÚ zahájil přípravu zastavení finanční podpory pro podporované a obnovitelné zdroje energie (POZE) od roku 2014.