Více času na podstatné

ERÚ vyzval provozovatele distribučních soustav ke zveřejnění údaje o připojování FVE

20.06.2012 16:38

Energetický regulační úřad vyzval provozovatele distribučních soustav - ČEZ Distribuce, a. s., E.ON Distribuce, a. s. a PREdistribuce, a. s., aby zveřejnily, přestože pro nětato povinnost nevyplývá z energetického zákona, údaje o připojování FVE v období od druhé poloviny roku 2010 do první poloviny roku 2011, a to vzhledem k řadě stížností na údajnou diskriminaci při připojování.

 

Solární boom vrcholil na konci roku 2010 kvůli výhodné finanční podpoře. Instalovaný výkon tak za rok vzrostl čtyřnásobně.

 

Jak uvedla předsedkyně ERÚ A. Vitásková: „Považuji za vhodné a účelné, s ohledem na transparentnost a řádné fungování trhu s elektřinou, zveřejnit některé údaje a vyvrátit tak domněnky držitelů licencí na výrobu elektřiny, že při připojování nových zdrojů nebylo vždy postupováno zcela korektně a chtěla bych rovněž předejít dalším stížnostem ze strany majitelů fotovoltaických elektráren.“

Úřad požádal uvedené distribuční společnosti, aby na svých internetových stránkách zveřejnily seznam FVE připojených k distribuční soustavě v roce 2010 a v roce 2011 s uvedením data podání žádosti o připojení, délky lhůty pro připojení výrobny sjednané ve smlouvě a data připojení.

 

Zdroj:  ERÚ, českenoviny.cz