Více času na podstatné

ERU zveřejnil statistiku elektrizační a plynárenské soustavy ČR za rok 2012. Výroba i spotřeba elektřiny v Česku stagnuje.

19.05.2013 13:55

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil roční zprávu o provozu české elektrizační soustavy za rok 2012 a také roční zprávu o provozu plynárenské soustavy ČR. Zpráva mj. konstatuje, že hodnota výroby elektřiny brutto za rok 2012 je téměř shodná jako v roce 2011 a totéž lze konstatovat i o spotřebě elektřiny brutto. Došlo k poklesu výroby elektřiny z parních elektráren, naopak mírný nárůst zaznamenaly jaderné elektrárny. K významnému nárůstu výroby elektřiny došlo u kategorie plynových a spalovacích elektráren, což bylo zapříčiněno zprovozněním nových bioplynových stanic. U ostatních kategorií došlo k mírnému nárůstu, resp. ke stagnaci v porovnání s loňskými hodnotami. Výsledný podíl výroby elektřiny z OZE na domácí spotřebě elektřiny brutto činil 11,23 %. Zprávy ke stažení a více ZDE.