Více času na podstatné

ESPON 2013 - Poslední 9. výzva - specifikace témat

06.09.2011 09:12
Dovolujeme si upozornit na oficiální vyhlášení poslední výzvy OP ESPON 2013. Celkově je připraveno 7 417 176, 09 Euro. Přihlášky lze zasílat nejpozději do 20. října 2011.
 
Priorita 1 (Aplikovaný výzkum)

- Evropské sousedící regiony (750 000 €)
- Malá a středně velká města v jejich funkčně územním kontextu (650 000 €)
- Územní rozměr chudoby a sociální exkluze v Evropě (750 000 €)
- Ekonomická krize: Odolnost regionů (759 153 €).
Bližší informace a formuláře ke stažení na oficiálních stránkách programu.
 

Priorita 2 (Cílené analýzy)

- Pole růstu v jihovýchodní Evropě (360 000 €)
- Klíčové indikátory územní soudržnosti a územního plánování (360 000 €)
- Obyvatelná krajina pro udržitelný územní rozvoj (379 796,09 €)
- Krajinná politika pro parky tří zemí (360 000 €)
- Severní moře – šíření nadnárodních výsledků (340 000 €).
Bližší informace a formuláře ke stažení na oficiálních stránkách programu.
 

Priorita 3 (Vědecká základna a nástroje)

- Atlas ESPON o evropských územních strukturách a dynamikách
- Zjištění územního potenciálu a výzev
- Balíčky územních důkazů pro programy ERDF
- Online mapovací nástroje ESPON
- Územní monitoring a reporting EU
- Územní monitoring v evropském makroregionu – test pro region Baltského moře.
Bližší informace a formuláře ke stažení na oficiálních stránkách programu

 

Priorita 4 (Nadnárodní síťové aktivity)

- Projekty budou zaměřeny na zvýšení povědomosti o výstupech ESPON a jejich využitelnosti v praxi (600 227 €).

Do Priorit 1, 2 a 3 se mohou zapojit veřejné, veřejnoprávní i soukromé subjekty. Účast v Prioritě 4 je umožněna pouze národním kontaktním místům ESPON.

 

další informace https://www.espon.eu/

 

Zdroj: Strukturální fonady EU