Více času na podstatné

EU ETS - převod kreditů z období 2008-2012 pouze do 31. března 2015

24.03.2015 09:23

Správce rejstříku OTE, a.s. zveřejnil stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP) o převodu ověřeného snížení emisí a jednotek snížení emisí (dále jen „CER“ a „ERU“) z kontrolního období 2008-2012 („carry-over CP1 CERs and ERUs“) Kjótského protokolu do následujícího kontrolního období 2013-2020:

 

  • Pokud privátní subjekt má k 31. březnu 2015 na svém účtu (typu CZ/KP), který je vedený u OTE, a.s., nenulový zůstatek jednotek CER a/nebo ERU a zároveň nejpozději k tomuto dni OTE, a.s. obdrží informaci o tom, že má zájem o převod zůstatku těchto jednotek do následujícího kontrolního období, tak těmto majitelům účtů bude tento převod v plné výši umožněn.
  • Pokud privátní subjekt má u OTE, a.s. účet (typu EU), a zároveň drží na tomto účtu nenulový zůstatek jednotek CER a/nebo ERU, který má zájem převést do následujícího kontrolního období, musí tyto jednotky převést nejpozději do 31. března 2015 na účet typu CZ/KP. V tomto případě se převod jednotek mezi kontrolními obdobími řídí výše uvedenými pravidly.
  • Pro privátní subjekty, které o to nepožádají, nebo neměly k 31. březnu 2015 otevřený u OTE, a.s. účet typu CZ/KP s nenulovým zůstatkem jednotek CER a/nebo ERU, tyto převody umožněny nebudou.

 

Zdroj: OTE a.s.