Více času na podstatné

EU je víc než za polovinou v plnění svého závazku snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 %

07.06.2010 12:54

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) vydala letos již šestou zprávu, tentokrát o inventuře emisí skleníkových plynů v období 1990–2008.

Ze zprávy vyplývá, že nejenže emise v EU v roce 2008 pokračují ve svém dlouhodobém klesajícím trendu, ale dokonce pokles i zrychlily. Emise států EU27 se oproti roku 1990 snížily o 11,3 %, zatímco v EU15 dosáhly redukce 6,9 % oproti výchozímu roku 1990.

Česká republika v roce 2008 snížila emise skleníkových plynů o 27,5 % v porovnání s rokem 1990.

Kombinace vysokých cen uhlí a klesající ceny zemního plynu v roce 2008 motivovaly výrobce tepla a elektřiny nahradit uhlí plynem a v důsledku toho snížit emise skleníkových plynů. Využití biomasy a dalších obnovitelných zdrojů (větrné a vodní elektrárny) se v roce 2008 rovněž výrazně zvýšilo. Hospodářská recese, která se projevila ve druhé polovině roku přispěla ke snížení emisí vyprodukovaných v řadě sektorů, včetně průmyslu, stavebnictví a silniční dopravy. Emise ze silniční dopravy byly také ovlivněny vysokými cenami ropy, pokračujícím poklesem spotřeby benzínu a obratem vzestupného trendu prodeje motorové nafty.

 

Zdroj: CENIA