Více času na podstatné

EU sníží emise skleníkových plynů do roku 2020 o více jak 20 procent

21.10.2015 07:47

Ze zprávy o trendech a prognózách emisí skleníkových plynů v Evropě za rok 2015, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), vyplývá, že Evropské unii se daří plnit svůj cíl ohledně snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, a to o více než stanovených 20 %.

Podle této zprávy se emise skleníkových plynů v Evropě mezi lety 1990–2014 snížily o 23 % a dosáhly historicky nejnižších zaznamenaných hodnot. Nejnovější prognózy členských států naznačují, že do roku 2020 dosáhne EU díky platným opatřením 24% snížení emisí skleníkových plynů. Jakmile uplatní nová opatření, která již členské státy připravují, sníží se emise o další procento. EU již pracuje na dosažení cíle v oblasti klimatu a energetiky stanoveného do roku 2030, tj. na snížení emisí alespoň o 40 %: tak hodlá přispět k nové globální dohodě v oblasti změny klimatu, která by měla být uzavřena v Paříži letos v prosinci.

Zpráva EEA uvádí, že podle přibližných odhadů za rok 2014 se emise skleníkových plynů v porovnání s rokem 2013 snížily o 4 %, ačkoliv částečně za to vděčíme nebývale teplému roku, díky kterému se snížila poptávka po energii. To znamená, že v roce 2014 byly domácí emise skleníkových plynů v EU o 23 % nižší než v roce 1990.

Z posledních prognóz členských států vyplývá, že za současných opatření sníží EU do roku 2020 emise o 24 %, a pokud provede dodatečná opatření, která již členské státy plánují, dosáhne 25% snížení. EU je tedy také na dobré cestě k dosažení cílů Kjótského protokolu v druhém závazkovém období 2013–2020.

Snižování emisí skleníkových plynů je plánováno i po roce 2020, avšak mírnějším tempem. Podle prognóz členských států by do roku 2030 mohlo dojít k 27% až 30% snížení oproti číslům z roku 1990. Nižšího snížení se dosáhne aplikací současných opatření, 30% snížení lze dosáhnout uplatněním dodatečných opatření, která již členské státy chystají. Je tedy třeba zavést nové politiky, abychom do roku 2030 dokázali snížit emise o 40 %. Jak uvedl předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2015. Evropská komise již v tomto ohledu podnikla první legislativní kroky, když předložila návrh na revizi systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

 

Výsledky EU v dosahování cílových emisí skleníkových plynů do roku 2020 a 2030

Dosažený pokrok

Hladiny emisí v porovnání s rokem 1990

Cíle pro rok 2020

20 %

Hladiny v roce 2013

19,8 %

Hladiny v roce 2014 (přibližný odhad)

23 %

Prognózy členských států do roku 2020

24 % až 25 %

Počet členských států s úspěšnými výsledky

24

Prognózy členských států do roku 2030

27 % až 30 %

 

Odkaz na zprávy EEA: