Více času na podstatné

EU už zná cestu k prosazení obnovitelných zdrojů

06.05.2010 10:13

Podle zatím nejambicióznější studie Roadmap 2050 zaměřené na rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE), kterou vypracovala European Climate Foundation (ECF), může Evropa bez nárůstu cen elektřiny čerpat v roce 2050 80 % energie z obnovitelných zdrojů. Cena elektřiny by v roce 2050 neměla být vyšší, než pokud bychom do OZE neinvestovali vůbec a drželi se jádra a fosilních paliv. V dalších 40 letech se totiž bude muset investovat nejen do nových OZE, ale také do záložních kapacit (vítr nefouká vždy, slunce v noci nesvítí) a především do nových elektrizačních sítí. Za 80% podíl OZE budeme muset připlatit 30 až 50 miliard eur ročně, tvrdí studie. Pokud k tomu připočítáme ještě investice do energetické účinnosti, nových řešení v dopravě a vývoje dalších inovativních technologií, dostaneme se na dodatečné náklady ve výši dvou až tří bilionů eur během příštích 40 let. Co nám to dá? Zbavíme se závislosti na fosilních palivech, což Evropské unii přinese výrazné posílení energetické bezpečnosti. Díky přechodu k OZE, zvýšení energetické účinnosti a úsporám se celkové náklady na energii v ekonomice sníží o 20 až 30 %, predikují experti. Dalším benefitem má být až půl milionu nových pracovních míst jen do roku 2020.

 

Zdroj: alen