Více času na podstatné

EurActiv: ČR získá bezplatné povolenky i po roce 2012, musela však upravit plán investic

09.07.2012 14:42

Evropská komise schválila českou žádost o přidělení volných emisních povolenek, které bude stát moci bezplatně rozdělovat mezi elektrárenské firmy. Na ČR a některé jiné státy se tak dočasně nebudou vztahovat pravidla další fáze evropského systému obchodování s emisemi. Česko však muselo z plánu přidělování vyškrtnout některé investiční projekty, které neodpovídaly evropským předpisům.

Česká republika má nadále možnost přidělovat elektrárenským firmám volné emisní povolenky, a to v hodnotě přibližně 50 miliard korun.

Evropská komise v pátek 6. července schválila žádosti Česka týkající se dalšího bezplatného alokování povolenek v rámci evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) na období po roce 2012. ČR musí však splnit několik podmínek. Mezi nimi figuruje například požadavek, aby částka odpovídající hodnotě bezplatných povolenek byla investována do modernizace energetické infrastruktury, diverzifikace skladby energie a čistých technologií. Tyto investice musí být uvedeny v národním plánu každé ze žádatelských zemí.

Česko muselo z plánu přidělování povolenek vyškrtnout několik investičních projektů, které nesplňovaly evropské podmínky. Řada z plánovaných investic byla totiž buď nákladově neefektivní, nebo vedly ke zvýšení emisí C02. Některé z projektů také byly zahájeny dříve, než požadují evropské předpisy. Za účelem získání volných povolenek mohou být totiž uplatněny pouze investice, které byly provedeny od června 2009.

Rozhodnutí Komise zatím není posledním krokem v otázce bezplatných emisních povolenek. Českou žádost ještě bude přezkoumávat s ohledem na možné narušení hospodářské soutěže.

Rozhodnutí, po kterém může český plán přidělování volných povolenek doznat dalších zásadních změn, lze očekávat v září letošního roku.

 

Zdroj: EurActiv.cz (kráceno)