Více času na podstatné

EurActiv.cz: Bionafta z řepky prý neprospívá ovzduší tolik, kolik tvrdí Komise

08.08.2012 10:22

Přístup Evropské komise k bionaftě vyráběné z řepky olejky je podle studie dvou německých odborníků do značné míry netransparentní. Ve své vlastní analýze například ukázali, že bionafta nepomáhá snížit množství emisí skleníkových plynů v takové míře, o jaké hovoří evropské instituce, uvádí EurActiv.cz.

Údaje Evropské komise o uhlíkové stopě bionafty z řepky olejky a jejím podílu na snižování emisí skleníkových plynů jsou nepodložené. Ukázala to studie dvou odborníků z univerzity v Jeně. Němečtí experti Gernot Pehnelt a Christoph Vietze použili při svém výzkumu stejnou metodu výpočtu, kterou využívá Komise. Podle jejich výsledků však není pravda, že by spalování bionafty z řepky snižovalo množství emisí o 38 % ve srovnání s klasickými palivy, jak tvrdí evropská exekutiva. V osmi ze dvanácti zkoumaných scénářů se totiž ukázalo, že toto číslo se pohybuje pod 30 %, a tedy i pod úrovní stanovenou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie.

 

Podle výsledků studie není pravda, že by spalování bionafty z řepky snižovalo množství emisí o 38 % ve srovnání s klasickými palivy.

 

Odborníci zároveň dodávají, že jejich výzkum byl komplikován přístupem Evropské komise, která odmítla zveřejnit všechna svá data z této oblasti. Studie tak vychází z veřejně dostupných údajů. Podle autorů studie tak lze dojít k jednoduchému závěru, že evropská tvrzení o přínosu bionafty z řepky ke snižování emisí jsou přehnaná a že se jedná spíše o „politický“ než o „vědecký“ postoj.

 

„Pochybnosti spojené s uhlíkovou stopou některých biopaliv se staly evergreenem. Bionafta vyráběná z řepky olejky, tohoto symbolu evropských a českých biopaliv, na tom bohužel není nejlépe,“ řekl k tomu analytik Jan Doležal z think tanku Glopolis, který se tématem biopaliv dlouhodobě zabývá.

 

Domácí biopaliva tak podle jeho slov mohou zvýšit energetickou bezpečnost nebo zajistit pracovní místa, jak však ukazuje německá studie, kritéria pro udržitelnost biopaliv bionafta z řepky olejky v mnoha případech nesplňuje. Mluvčí Evropské komise odmítla komentovat konkrétní výsledky zmíněné studie, ale řekla: „Různé studie mohou dojít k různým výsledkům, to záleží na tom, z jakých předpokladů vychází.“

 

Celý článek na EurActiv.cz najdete ZDE.