Více času na podstatné

EurActiv.cz: Debata o budoucnosti břidlicového plynu v Evropě přitvrzuje

10.09.2012 13:49

Evropská komise v pátek (7. září) zveřejnila tři studie, které pochybují o přínosu břidlicového plynu v evropské energetice. Nemusí prý zajistit Evropě nezávislost, zároveň má negativní dopady na životní prostředí. Na unijní úrovni přitom v současné době probíhá rozsáhlá debata o tom, jak moc by měla EU těžbu nekonvenčních plynů regulovat.

Těžba břidlicového plynu Evropské unii nezajistí soběstačnost v zásobách zemního plynu, ukázala studie Společného výzkumného centra Evropské komise, která byla zveřejněna na konci minulého týdne.

Komise zveřejnila také zprávu britské poradenské firmy AEA Technology, která ukázala, že aktivity spojené s těžbou břidlicového plynu zanechávají na životním prostředí více negativních následků než využívání ložisek konvenčního zemního plynu. Další studie od stejné společnosti pak tvrdí, že při využívání evropského břidlicového plynu by v konečném důsledku vznikalo stejné množství emisí CO2 jako v případě klasického plynu.

Na základě svého výzkumu AEA Technology doporučuje, aby Evropská unie upravila některá současná pravidla, která se mohou těžby nekonvenčních plynů týkat.

 

Zdroj: EurActiv.cz