Více času na podstatné

EurActiv.cz: Jaké klimaticko-energetické cíle bude mít EU pro rok 2030?

27.03.2013 12:38

Debata o dalších klimaticko-energetických cílech Evropské unie by měla po dnešku (27. března) získat konkrétní obrysy. Evropská komise se chystá zveřejnit zelenou knihu, která má odstartovat veřejnou konzultaci k závazkům pro rok 2030. V současné době platí pro Unii trojice známých cílů 20-20-20: snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % ve srovnání s rokem 1990, zajistit 20% podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie a zvýšit oproti roku 1990 energetickou účinnost o 20 %. Mezi zásadní témata debaty bude patřit samotná povaha cílů. Z návrhu zelené knihy vyplývá, že dosud neexistuje jasný názor na to, zda by cíle měly platit na úrovni celé EU nebo zda by se měly vztahovat k jednotlivým členským státům nebo dokonce jednotlivým sektorům. Otázkou také zůstává, zda mají být cíle právně závazné. Více ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz