Více času na podstatné

EurActiv.cz: Státní energetická koncepce: jak podporovat rozvoj OZE?

24.08.2012 09:55

Nová Státní energetická koncepce počítá s ukončením garantovaných výkupních cen pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Například podle Sdružení velkých spotřebitelů energie průmysl na podporu OZE příliš doplácí. NGOs se však domnívají, že stát by měl k čisté energii zaujmout jiný postoj.

Ministr však zdůraznil, že je v případě jednotlivých druhů energie nutné respektovat možnosti českého prostředí. Do roku 2040 by se tak podle SEK měly na celkové výrobě energie podílet společně s druhotnými zdroji 17 až 22 procenty. V současné době je to 6 %.  Do roku 2025 koncepce počítá zejména s využíváním biomasy a tepelných čerpadel, v následujících letech pak s nárůstem počtu malých solárních zařízení.

„Čisté zdroje energie podporujeme a mají jednoznačnou roli v budoucím mixu Evropy.  V České republice jde primárně o plné využití potenciálu stávajících vodních elektráren a další spalování biomasy, pro velké větrné a solární elektrárny tu však nejsou ty nejvhodnější podmínky, proto do těchto projektů chceme investovat spíše v zahraničí,“ uvedla k tomu mluvčí elektrárenského gigantu ČEZ Barbora Půlpánová.

Rozvoj OZE by měl podle Kuby především probíhat bez podpory v podobě garantovaných výkupních cen, která by měla být zastavena po roce 2015. Hlavní podpora by tak měla být směřována do zjednodušení povolovacích procesů a dostupnosti kapacity v přenosové síti, ale například také do „mediální podpory přiměřeného rozvoje“.

Přístup ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) si v této otázce pochvaluje například Sdružení velkých spotřebitelů energie, které podle svého tajemníka Luďka Piskače oceňuje zejména snahu o ekonomicky racionální pohled do budoucnosti. Pro český průmysl je podle něj nejpodstatnější, aby se v budoucnu snížila „neúměrně vysoká cena elektřiny“. Výrazně prý totiž doplácí právě na podporu OZE.

 

Více na EurActiv.cz ZDE.