Více času na podstatné

EurActiv: Europoslanci schválili balíček ke kohezní politice 2014-2020

11.07.2013 15:59

Výbor Evropského parlamentu pro regionální rozvoj včera odsouhlasil důležitou legislativu pro příští programové období, které začne v roce 2014. I přesto, že některé body reformy zůstávají stále nedořešeny, dohoda poskytuje podle europoslanců dobrý základ pro uzavření jednání mezi jednotlivými členskými zeměmi EU a Evropskou komisi o tzv. dohodě o partnerství, uvádí EurActiv.cz. Reforma kohezní politiky pro období 2014-2020, kromě investic do hlavních oblastí růstu a zaměstnanosti vytyčených strategií Evropa 2020, obsahuje i tzv. koncentraci. Členské státy tak budou muset v rámci svých alokací soustředit hlavní objem prostředků na několik předem stanovených priorit. Konkrétně půjde o to, že 50-80 % rozpočtu Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) odejde na podporu inovací, výzkumu a vývoje, digitální agendy, konkurenceschopnosti malých a středních podniků a přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V jejím rámci budou muset členské země věnovat minimálně 12-20 % prostředků na podporu energetické účinnosti a obnovitelnou energii. Více ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz