Více času na podstatné

Euronovela zákona o odpadech byla publikována ve Sbírce zákonů, účinnost má od 1.7.2010

27.05.2010 07:41

Ve Sbírce zákonů byla dne 21. května 2010 pod číslem 154/2010 publikována zásadní a dlouho očekávaná novela zákona o odpadech. Novela odvrací žalobu proti České republice u Evropského soudního dvora z důvodu neúplné transpozice směrnice o skládkách [1] a do zákona rovněž doplňuje pravidla vyplývající z nové rámcové směrnice o odpadech [2]. více...