Více času na podstatné

Evropská komise podala žalobu na Švédsko a Řecko kvůli problémům s odpadem

09.10.2012 08:45

Poslední zářijový týden podala Evropská komise před Soudním dvorem EU hned dvě žaloby za porušování evropské odpadové legislativy. Na lavici obžalovaných se vedle sebe paradoxně ocitli Řecko a Švédsko. V nedávno zveřejněné hodnotící zprávě komise totiž označila Řecko za zemi s beznadějně nejhorším stavem odpadového hospodářství ze 27 zemí EU. Naopak Švédsko patří podle hodnotící zprávy do první pětky zemí unie s nejlepší dosaženou úrovní odpadového hospodářství.

Řecký problém skládky na území národního parku
Evropská komise žaluje Řecko u Evropského soudního dvora kvůli skládce odpadů nacházející se v chráněné přírodní oblasti na řeckém ostrově Zakynthos. Spor se táhne již od začátku roku 2009. Komise tehdy poslala Řecku upozornění, ve kterém ho vyzvala k urychlenému přijetí opatření ohledně problémové skládky. Inspekce, kterou na základě podnětu Komise sestavili řecké orgány, zjistila, že skládka odpadů je provozována v rozporu s odpadní legislativou EU, ohrožuje zdraví obyvatel a poškozuje životní prostředí. Na skládce docházelo k únikům škodlivých látek a znečišťovány okolí úletem plastových sáčků.

Dalším zjištěním inspekce bylo, že skládka přitahuje velké hejna racků. Ty při hledání potravy kynožili mladí jedinci ohroženého druhu želv Caretta caretta, které se líhlo na pobřeží národního parku, na jehož území skládka leží. Řecko sice uznalo pochybení a navrhlo i řešení v podobě přemístění skládky odpadů na jiné místo.

Do dnešního dne však Řecko nerozhodlo o přemístění skládky. Ba co víc, Řecko nedávno obnovilo povolení k provozování problematické skládky. Podle názoru Komise to bylo v rozporu s evropskou legislativou pro oblast životního prostředí. Komise ve své žalobě požaduje, aby Řecko skládku odpadů uzavřelo, nebo ji uvedlo do stavu, který bude v souladu s odpadní legislativou EU.

Švédské trápení se směrnicí o elektroodpadu
V případě Švédska se žaloba týká nesprávného provedení směrnice EU o odpadech z elektrozařízení (WEEE). Podat žalobu doporučil komisi eurokomisař pro životní prostředí Janez Potočnik, který prohlásil: "Elektroodpad je rozhodující zdroj pro evropskou budoucnost. Proto v této oblasti potřebujeme silnou legislativu, která musí fungovat v celé unii. "

Žalobě předcházelo řízení o porušení předpisů EU (infringement). Komise jej proti Švédsku začala ještě v roce 2007. Nelíbilo se jí, že seveřané nebyli schopni správně převzít do národní legislativy ustanovení směrnice o elektroodpadu. Problémem byla jedna z příloh směrnice, která stanovuje technické požadavky na zařízení určená pro třídění a zpracovávání elektroodpadu. Ten často obsahuje toxické látky, jejichž únik by mohl vážně poškodit životní prostředí. Požadavky k zajištění nepropustnosti a opatření k zabránění úniku látek z těchto zařízení proto Komise považuje za velmi důležité.

V roce 2009 Švédsko zaslalo Komisi dopis, ve kterém ji informovalo, že připravuje novelizaci příslušného zákona, kterým doplní chybějící ustanovení přílohy směrnice do národní legislativy. Novela měla vstoupit v platnost 1. ledna 2010. V žalobě se uvádí, že Komise dosud nebyla oficiálně informována ze strany Švédska o náležité změně národní legislativy. Proto považuje současný stav za situaci, kdy Švédsko provedlo směrnici o elektroodpadu nesprávně.

 

Zdroj: Odpady-portal.sk