Více času na podstatné

Evropská komise schválí podporu obnovitelných zdrojů v Česku

23.11.2016 15:12

Evropská komise vydá povolení týkající se podpory většiny obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Česku 28. listopadu. Provozovatelé OZE by na základě toho měli během příštího roku získat přes 40 miliard korun. Dnes to sdělilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Schválením EK podmiňoval výplatu peněz Energetický regulační úřad. Kvůli chybějícímu schválení EK, takzvané notifikaci, odmítal ERÚ podporu řadu měsíců vypsat již loni. Podporu vypsal až na základě nařízení vlády těsně před koncem roku.

Notifikační rozhodnutí Generálního ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž (DG COMP) bude už jen formálně potvrzeno Evropskou komisí a mělo by být vydáno do 28. listopadu letošního roku, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu v tiskové zprávě.

V případě, když by z titulu snížených výrobních nákladů a/nebo kombinace investiční a další provozní podpory spolu s podporou poskytovanou v rámci notifikovaného režimu měl příjemce obdržet celkové příjmy, které by měly za následek návratnost nad větší než přijatelný rozsah výnosů považovaných českými orgány a Komisí za přiměřené, přijmou české úřady vhodná opatření k zajištění toho, aby nedošlo k překompenzaci podpory a tam, kde to bude vhodné, ji upravily.

Přezkoumání podpory bude provedeno 10 let po uvedení do provozu zařízení využívajících podporu v rámci režimu. Pro zdroje uvedené do provozu v období 2006-2008 by to mělo být provedeno do konce února 2019.