Více času na podstatné

Evropská revize legislativy EIA

16.07.2010 09:23

Evropská komise zahájila 6. července 2010 rozsáhlou veřejnou online konzultaci týkající se revize legislativy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA směrnice). Formou konzultace je online dotazník, který zahrnuje oblasti jako je například zjišťovací řízení (screening), kvalita procesu EIA, harmonizace požadavků v rámci procesu posuzování mezi členskými státy, problematika přeshraničního posuzování, provádění a efektivita EIA směrnice, role orgánů životního prostředí, vývoj synergie s dalšími politikami Evropské unie, jako jsou klimatická změna a biodiversita. Závěry této konzultace budou zařazeny do zprávy Evropské komise v roce 2011. Všichni zainteresovaní - občané, investoři, organizace zapojené do posuzování vlivů na životní prostředí a státní správa - jsou zváni k vyplnění dotazníku. Z úvodní informační stránky (v anglickém jazyce) lze vstoupit do dotazníku, který je rozlišen dle toho, zda dotazovaným je občan (citizen), organizace (organisation) nebo zástupce státní správy (public authority). Do dotazníku lze vstoupit také přímo https://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms. Dotazník byl přeložen do všech oficiálních jazyků Evropské unie, v pravém horním rohu dotazníku si lze tedy zvolit český jazyk.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Simona Rohrböcková
odbor posuzování vlivů na životní prostředí
oddělení mezistátní EIA
Ministerstvo životního prostředí České republiky
Vršovická 65, 100 00 Praha 10
tel: +420 267 122 760, fax.: 267 126 760v e-mail: Simona.Rohrbockova@mzp.cz

 

Zdroj: cenia