Více času na podstatné

Evropská směrnice o průmyslových emisích vstoupí v platnost 6.1.2011

06.01.2011 10:12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) byla dne 17. prosince 2010 uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Nová směrnice vstupuje v platnost dle čl. 83 dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie tj. 6.1.2011

 

Celý text Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích je k dispozici na stránkách EUR-Lex.

 

Oficiální znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o   průmyslových emisích v českém jazyce.