Více času na podstatné

Evropský parlament - návrh programu plenárního zasedání 9. až 12. září 2013

02.09.2013 11:38
Pondělí, 9. září 2013

 

Rozpravy

Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů (změna nepřímého využívání půdy)
Zpráva:  Corinne Lepage (A7-0279/2013) o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů [COM(2012)0595 - C7-0337/2012 - 2012/0288(COD)]
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 

Krátké přednesení následujících zpráv:

Zajistit fungování vnitřního trhu s energií
Zpráva:  Jerzy Buzek (A7-0262/2013)
Zpráva o zajištění fungování vnitřního trhu s energií

[COM(2012)0663 -  - 2013/2005(INI)]
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

 

Provádění a účinek opatření pro energetickou účinnost v rámci politiky soudržnosti
Zpráva:  Mojca Kleva Kekuš (A7-0271/2013)
Zpráva o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti

[2013/2038(INI)]
Výbor pro regionální rozvoj

 

Evropská strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu
Zpráva:  Michael Cramer (A7-0241/2013)
Zpráva o prosazování evropské strategie pro dopravní technologie pro budoucí evropskou udržitelnou mobilitu

[COM(2012)0501 -  - 2012/2298(INI)]
Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

Celkový přehled jednání Evropského parlamentu od 9. až 12. září najdete ZDE.

 

Priority Evropského parlamentu pro druhou polovinu roku 2013:

Na zářijovém plenárním zasedání představí poslancům během svého projevu o stavu Unie předseda Evropské komise José Manuel Barroso priority EU na rok 2014.

V září má Evropský parlament na programu i hlasování o přísnějších pravidlech pro tabákové výrobky, která mají mladé lidi odradit od kouření, a o návrhu podporujícím ekologičtější biopaliva.

Během jednoho z podzimních plenárních zasedání bude Evropský parlament hlasovat o navrhované dohodě ohledně dlouhodobého rozpočtu EU na léta 2014-2020. Výsledek hlasování bude mít vliv i na konečnou podobu reformy zemědělské politiky EU.

Parlament také pracuje na novém nařízení o jediném souboru pravidel pro zacházení se všemi údaji shromážděnými on-line, aby se zajistilo, že údaje budou v bezpečí, a na směrnici o zpracování údajů v oblasti vymáhání práva. Kromě toho Výbor pro občanské svobody provádí šetření skandálu Prism a do konce roku o něm Evropskému parlamentu podá zprávu.

V říjnu by měli poslanci hlasovat o návrhu poskytujícím lepší ochranu milionu pracovníků, které každoročně dočasně vysílají jejich zaměstnavatelé do jiné země EU.

Parlament se také bude snažit dosáhnout do konce roku dohody s Radou ohledně jednotného dohledu nad evropskými bankami.