Více času na podstatné

Evropský parlament schválil Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva

15.04.2014 17:21

Evropský parlament dnes schválil Směrnici o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva. Podle Českého plynárenského svazu jde o zásadní krok směrem k dalšímu rozvoji alternativních paliv. Směrnice, kromě rozsáhlého seznamu opatření na podporu rozvoje trhu s alternativními palivy v Evropě, nařizuje konkrétní počty plnicích stanic na CNG, LNG, vodík a další paliva. Určuje například nezbytnou průměrnou vzdálenost mezi CNG stanicemi na hlavních evropských komunikacích. Země EU nyní musí do 2 let připravit příslušné plány, a to včetně stanovení konkrétních cílů ohledně počtu plnicích stanic. Každé tři roky pak musí členské státy EU předložit Evropské komisi zprávu o provádění vnitrostátního rámce politiky. Směrnice nabývá platnosti 20 dní po zveřejnění v úředním věstníku EU. Více ZDE

 

Výběr z programu jednání Evropského parlamentu:

Termín schůze: 14. - 17. 4. 2014

 • Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek
 • Přeprava odpadů
 • Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
 • Zavedení operativních omezení hluku na letištích Evropské unie v rámci vyváženého přístupu
 • Programu výzkumu a vývoje na podporu výzkumu prováděného malými a středními podniky
 • Společný podnik pro palivové články a vodík 2
 • Ochrana volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin
 • Technické provádění Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
 • Uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá
 • Invazní nepůvodní druhy
 • Emise oxidu uhličitého z námořní dopravy