Více času na podstatné

EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

25.11.2010 11:12

https://www.mcn.cz/data/editor/105cs_1.jpg?gcm_date=1290584659

Hlavní město Praha a MCN, o.p.s. si Vás dovolují pozvat na krajskou konferenci zaměřenou na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu EVVO pro veřejnou správu a firemní oblast

 

Termín konání: 9.12.2010, od 8.30 do 16.00 hodin
Místo konání: Velký zasedací sál MHMP, Mariánské nám. 2, Praha 1
Pořadatel: Hlavní město Praha
Organizátor: MCN, o.p.s.

Konference je určená pro představitele městských částí hlavního města Prahy, členy pražských NNO a podnikatelských subjektů. V rámci konference proběhne interaktivní prezentace společností a NNO věnujících se EVVO či další osvětě obyvatel.

Součástí konference jsou workshopy, vedené odbornými lektory. Workshopy budou probíhat paralelně, a proto je možné se přihlásit jen na jeden z nich.

Prosíme o laskavé potvrzení Vaší účasti na konferenci na adrese kubikova@mcn.cz nebo telefonicky na čísle 777 753 109, popř. písemně na adrese MCN, o.p.s., Kvestorská 5, Praha 4, 140 00, a to do 3.12.2010. Podrobný program konference a přihláška na odborný workshop jsou přílohou pozvánky.

 

Účast na konferenci je zdarma.

 

Ke stažení:

PROGRAM

PŘIHLÁŠKA na konferenci - pro účastníky konference

PŘIHLÁŠKA na interaktivní prezentaci - pro environmentální centra