Více času na podstatné

Fakta o vodě v České republice

02.04.2013 08:55

Publikace Ministerstva zemědělství vydaná ke Světovému dni vody 2013 zprostředkovává základní fakta týkající se vodního hospodářství. Najdete v ní základní hydrologické údaje, informace o správě vodních toků, povodních a opatřeních na obranu před vodním živlem, vodovodech a kanalizacích, mezinárodní spolupráci v oblasti vod a mnoha dalších skutečnostech s vodním  hospodářstvím souvisejících. Více ZDE.