Více času na podstatné

FAQ - šíření důvěrných informací obsažených v bezpečnostních listech

08.06.2012 08:30

ECHA nově zveřejnila tzv. FAQ (nejčastější otázky a odpovědi) týkající se ochrany a šířený důvěrných údajů obsažených v bezpečnostních listech. Dokument popisuje jaké informace, v souvislosti s novým formátem IUCLID 5.4, budou nově zveřejňovány. ECHA zároveň upozorňuje, že v souvislosti se spuštěním nové verze REACH-IT během měsíce července 2012, budou muset firmy aktualizovat své registrační dokumentace s žádostí o zachování důvěrných dat, a to během 3 měsíční lhůty. Tato žádost bude ale zpoplatněna a její oprávněnost posouzena ECHA.

[celá zpráva] [FAQ]

Zdroj: ECHA