Více času na podstatné

Fázové zavádění EMS (ISO 14005). Zapojte se s námi do připomínkového řízení

04.03.2011 13:45

Norma ISO 14005 bude předmětem připomínkového řízení v Technické normalizační komisi. Pakliže budete mít zájem se na připomínkování podílet, může se obrátit na CEMC, které je Centrem technické normalizace, na e-mail student@cemc.cz

 

Účelem této mezinárodní normy ISO 14005 je podpořit a vést organizace, zejména malé a středně velké podniky (MSP), k rozvoji a implementaci systému environmentálního managementu (EMS), který splňuje požadavky normy ISO 14001. Pokyny nepřekračují rámec ISO 14001 s výjimkou zařazení hodnocení environmentální výkonnosti a nejsou určeny pro použití k interpretaci ISO 14001 ani pro certifikační účely.

Mnoho organizací s těží z formálního systému environmentálního managementu. Ale mnoho dalších organizací, zejména MSP, nemá takový systém, i když by byl pro ně velmi prospěšný. Tato mezinárodní norma se používá fázový přístup k implementaci systému environmentálního managementu, který může růst pro splnění požadavků mezinárodní normy pro systémy environmentálního managementu ISO 14001.

Fázový přístup nabízí několik výhod. Uživatelé mohou snadno posoudit, jak se čas a peníze investované do EMS navrátí. Mohou vidět, jak environmentální zlepšení pomáhá snížit náklady, zlepšuje jejich společenské vztahy, pomáhá jim při prokazování shody s požadavky environmentálních právních předpisů a dalšími požadavky a pomáhá jim splňovat očekávání zákazníků. Mohou sledovat přínos jejich EMS při implementaci svého systému krok za krokem, při doplňování nebo rozšiřování prvků jak poskytují hodnotu organizaci. Pokud rozsah EMS zahrnuje všechny činnosti organizace, produktů a služeb, které organizace chce pokrýt a ty jsou řešeny s využitím všech prvků této mezinárodní normy v jejich plném rozsahu, měla by organizace mít rozvinut a implementován systém, který splňuje požadavky ISO 14001.