Více času na podstatné

Fond ASEKOL - Grantové řízení pro rok 2011

10.02.2011 12:27

Vyhlášené programy:

  • Program Intenzita (vytvoření nebo zvýšení počtu sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšení jejich dostupnosti)
  • Program Rekonstrukce (je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení)
  • Program Osvěta (je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení)

 

Tematické zadání 2011 (doc, 86 KB)
Přihláška do Grantového řízení 2011 (doc, 162 KB)

 

Pro názornost Vám nabízíme k nahlédnutí správně vyplněnou přihlášku do Grantového řízení a Závěrečnou zprávu k projektu který byl podpořen a úspěšně realizován v roce 2009. V zájmu ochrany údajů znemožněna identifikace řešitele, v případě zájmu o referenci Vám předáme kontakt.

 

Vzorová přihláška do Fondu ASEKOL (pdf, 4 MB)
Vzorová závěrečná zpráva do Fondu ASEKOL (pdf, 1 MB)

 

Vyplněnou přihlášku je nutno podat nejpozději do 31. března 2011 do 12 hod. v písemné podobě ve dvou výtiscích v zapečetěné obálce s označením „Fond ASEKOL“ na adresu:

 

ASEKOL s.r.o.

Československého exilu 2062/8

143 00  Praha 4

 

Zdroj: esekol