Více času na podstatné

Formální přijetí dokumentu BREF 'Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého' Evropskou komisí

13.07.2010 07:28

Dne 18. května 2010 byl Evropskou Komisí formálně přijat Referenční dokument o nejlepších dostupných technikách ‘Výroba cementu, vápna a oxidu hořečnatého’ (CLM BREF). V Úředním věstníku EU bylo uveřejněno oznámení o přijetí dne 25.6.2010 (2010/C 166/04). Přijatý dokument(květen 2010) je nyní možné nalézt na stránkách Evropské kanceláře IPPC (text v angličtině).