Více času na podstatné

Fórum ve fóru - otázka na téma "zařízení"

09.11.2009 08:20

Otázka: 

Jsme dodavateli prací souvisejících s rekultivací odkaliště. Máme na tyto práce stavební povolení. Část hmot, které na technickou část rekultivace používáme, jsou odpady, které svým složením a mechanickými vlastnostmi splňují požadavky na rekultivační hmoty. V průběhu prací došly úřady ochrany životního prostředí k názoru, že činnost na odkališti je odstraňováním odpadů ve speciálním zařízení podle ustanovení § 14 odstavec 1. Jsme toho názoru, že v našem případě jde o využívání odpadů podle ustanovení § 14 odstavec 2. S ohledem na nutný povolovací mechanismus se hodláme proti tomuto názoru bránit. Jaký je Váš názor? Odpověď ZDE