Více času na podstatné

Fotovoltaické elektrárny: zkušenosti s jejich provozem a perspektivy technického vývoje

21.03.2011 08:36

V rámci seriálu konferencí Energie pro budoucnost se 31. 3. 2011 na Výstavišti v Brně uskuteční odborná konference na téma Fotovoltaické elektrárny: zkušenosti s jejich provozem a perspektivy technického vývoje. Konference, kterou pořádají Českomoravská elektrotechnická asociace ELA a veletržní správy Terinvest a Veletrhy Brno za organizační spolupráce nakladatelství FCC Public, bude součástí doprovodného programu veletrhu Amper.

Přípravný výbor pod vedením prof. Ing. Jiřího Tůmy, DrSc., z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, z celého okruhu problémů a výzev spojených s fotovoltaickými elektrárnami vybral ty, které souvisejí s jejich provozem z technického a technicko-ekonomického hlediska.  Hovořit se tedy bude o významu fotovoltaických elektráren v kontextu ostatních obnovitelných zdrojů energie, o jejich historii, současnosti a možnostech rozvoje v ČR, o principech a technických parametrech jednotlivých částí fotovoltaických elektráren (včetně např. zařízení pro kompenzaci jalového výkonu nebo pro ochranu fotovoltaických elektráren před přepětím a bleskem) a o moderních systémech monitorování provozu fotovoltaických elektráren v praxi.

V rámci konference zazní také přednáška o termojaderné fúzi. Ta sice s fotovoltaickými elektrárnami nesouvisí, ale naznačuje, jak by se v budoucnu mohla energie získávat stejným způsobem, jakým se uvolňuje na Slunci.

Na závěr konference bude také dostatek času pro diskusi. Přednášet a diskutovat s posluchači budou odborníci z vysokých škol a Akademie věd ČR, z firem, které se zabývají dodávkami zařízení a technologických celků pro fotovoltaické elektrárny, jejich uváděním do provozu a údržbou, i ze státní správy (ERÚ).

Bližší informace o konferenci a registrační formulář jsou na webové stránce www.fccpublic.cz/konference.

(petr.bartosik@fccgroup.cz)