Více času na podstatné

Fotovoltaika bez podpory – zítra začínáme

02.03.2011 08:28

Masivní podpora instalací fotovoltaických elektráren ve vyspělých zemích přispěla k rozvoji výrobních technologií zaměřených více na snižování nákladů na jednotku instalovaného výkonu než na dosahování maximální účinnosti panelů. Nové výrobní kapacity a přesun výroby do asijských zemí zároveň posílily konkurenční prostředí v oboru. Uvedené vlivy vedly k prudkému poklesu cen panelů a dalších komponent fotovoltaických systémů. K boomu velkých fotovoltaických parků na zemědělské půdě v České republice došlo v důsledku pomalé reakce na tento neočekávaně rychlý vývoj. Dále čtěte ZDE

 

Pramen: úryvek z článku Czech RE Agency, o.p.s.