Více času na podstatné

Fotovoltaika – jak definovat velmi malý systém?

08.02.2011 07:09

Je otázka, zda velmi malé fotovoltaické systémy ještě mají být považovány za elektrárny, kolem nichž je například nutno vytyčovat ochranné pásmo. Následující otázka je, jak určit hranici pro velmi malý fotovoltaický systém, respektive do jaké velikosti se jedná o systém pro vlastní spotřebu.

Co je a co není elektrárna

Fotovoltaika v několika směrech vybočuje z řady obnovitelných zdrojů. Lze například poměrně snadno realizovat systémy s výkonem řádově stovky wattů až jednotky kilowattů. Výkon takového systému může být nižší, než příkon celé řady běžně dostupných spotřebičů – rychlovarná konvice, okružní pila, pračka, sušička, elektrická trouba…

Je potom otázka, zda takový systém lze ještě označit za elektrárnu. V podobném výkonovém rozsahu se pohybují výkony alternátorů v osobních automobilech a autobusech. Na trhu jsou běžně dostupné motorové elektrocentrály s výkony až v desítkách kilowattů. Kolem žádného z těchto zdrojů není nutno vytyčovat 20 m ochranné pásmo.

Samozřejmě, alternátor nebo solární článek na kalkulačce, a za běžných okolností ani motorová elektrocentrála, nemohou dodávat elektřinu do sítě. Provozovat malý fotovoltaický systém tak, aby nemohl dodávat elektřinu do sítě, je však poměrně snadné, již dnes mají toto řešení některé firmy připraveno.

Systém pro vlastní spotřebu

Co je velmi malý fotovoltaický systém? V podstatě můžeme prohlásit, že jsou to systémy pro vlastní spotřebu. Je to podobné jako se solárními systémy pro ohřev teplé vody. Špičkový výkon celkem běžného systému se třemi kolektory se pohybuje kolem 4 kWt. Přestože výroba a distribuce tepla jsou licencované činnosti stejně jako výroba a distribuce elektřiny, pro provoz solárního systému na ohřev teplé vody dosud nikdo v tomto státě licenci nepotřeboval.

Přesto jsou takových systémů v provozu tisíce. Zdůvodnění je jednoduché – teplo ze solárního tepelného systému se vždy spotřebuje v nemovitosti, na níž je systém instalován. Vzácné případy sousedské spolupráce nemohou ohrozit zisky nebo fungování tepelných soustav.

Stejně tak by ovšem nemohly elektrizační soustavu ohrozit velmi malé fotovoltaické systémy. Stačí si uvědomit, že celkový instalovaný výkon v kategorii do 30 kWp za celých 5 let platnosti zákona o podpoře obnovitelných zdrojů je nižší než výkon dvou největších solárních parků dokončených v loňském roce.

Polovina celkového počtu fotovoltaických „elektráren“ jsou systémy s výkonem do 5 kWp. Celkový instalovaný výkon v této kategorii je pouhých 25 MWp. Ani stokrát vyšší výkon by přitom elektrizační soustavu ohrozit nemohl. Instalace většiny těchto sytémů byla motivována extrémně výhodnými výkupními cenami v druhé polovině roku 2009 a zvláště v roce 2010.

Při současných výkupních cenách je investice do fotovoltaického systému zajímavá pro výrazně menší počet zájemců. Kromě toho malé systémy jsou z hlediska dodavatelů administrativně náročnější na jednotku instalovaného výkonu. Rovněž z hlediska montáže se na rozdíl od pozemních parků jedná o individuální projekty, každá střecha je totiž jiná. Z uvedených důvodů vytvářejí instalace malých systémů na střechách až pětkrát více pracovních míst, než velké pozemní megaprojekty.

Velmi malý fotovoltaický systém

Otázka, jaký systém lze ještě považovat za dostatečně malý, aby mohl být považován za systém pro vlastní spotřebu, může být tématem diskuse. V každém případě se jedná o systémy s výkonem do 20 kWp - pro provozování těchto systémů není nutná zodpovědná osoba s elektrotechnickou kvalifikací.

Dalším kriteriem může být roční výroba elektřiny ve srovnání se spotřebou domácnosti. Roční spotřeba elektřiny se v českých domácnostech nejčastěji pohybuje mezi 0,5 a 2 MWh na osobu. Tomu by měl odpovídat výkon fotovoltaického systému. Hrozí však riziko podvodů při vykazování počtu členů domácnosti. Zřejmě bude jednodušší omezit výkon instalovaný na jedné nemovitosti.

Jinou logickou hranicí je výkon připojitelný do jedné fáze, obvykle vyjadřovaný proudovým zatížením. Může to být 20 A nebo jen 10 A? Nebo třeba 16 A jako je tomu v Portugalsku? Uvedeným proudům odpovídají výkony 4,6 kWp, 2,3 kWp resp. 3,68 kWp do jedné fáze.

 

Bronislav Bechník
Czech RE Agency, o. p. s. propaguje úspory, obnovitelné zdroje energie a trvalou udržitelnost