Více času na podstatné

GHS: Vyšlo sedmé vydání systému klasifikace a označování chemikálií

13.09.2017 08:58

Evropská hospodářská komise při Organizaci spojených národů (EHK OSN – UNECE) publikovala 7. přepracované vydání GHS. GHS představuje podklad pro celosvětovou harmonizaci klasifikace a značení chemikálií. Sedmé vydání obsahuje například přepracovaná kritéria pro zařazování hořlavých plynů do kategorie 1, vyjasnění definic - zdravotní nebezpečnost, přepracovaná upozornění pro Annex 3, příklad, jak označovat malé obaly/kusy s rozložitelnými značkami v Annex 7. Nové znění je k dispozici ZDE