Více času na podstatné

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA

18.07.2013 09:31

ECHA vytvořila na svých webových stránkách specifická okna pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Některá okna budou otevřena v období těsně před nejzazším termínem pro podání žádosti o povolení pro konkrétní látku. Více ZDE.