Více času na podstatné

Dnes nově hlášení informací do systému CHLaP

01.11.2010 07:06

1.října 2010 vstoupila v platnost vyhláška č.265/2010 Sb. Podle této vyhlášky postupují zhotovitelé nebo dovozci, kteří poprvé uvedli na trh chemické přípravky po nabytí účinnosti této vyhlášky. Vyhláška stanoví náležitosti poskytování informací o účincích těchto přípravků na zdraví včetně informací o jejich složení a fyzikálně-chemických vlastnostech s využitím programu Chemické látky a přípravky (CHLAP). více..