Více času na podstatné

Hlásit agendu ovzduší můžete až do 2. dubna 2013

25.03.2013 13:04

K vzhledem ke skutečnosti, že pro letošní rok připadá ohlašovací termín na neděli, po které následuje Pondělí velikonoční (státní svátek), posouvá se den podání hlášení na úterý 2. 4. 2013, informuje CENIA na stránkách ISPOPu. Zákonem stanovený termín podání hlášení do 2. 4. 2013 se vztahuje pro vybrané ohlašovací povinnosti agendy ovzduší (F_OVZ_SPOJ, F_OVZ_PO, F_OVZ_RL), IRZ (F_IRZ) a odpadů (F_ODPRZ_VOZ, F_ODPRZ_EL, F_ODPRZ_ZPETODB).

Hlášení je možné zaslat do systému přes tlačítka („Odeslat on-line do ISPOP“, „Odeslat do datové schránky“) v PDF formuláři nebo jako přílohu datové zprávy z datové schránky ohlašovatele do datové schránky ISPOP (ID: 5eav8r4).

V případě zaslání přes tlačítko „Odeslat on-line do ISPOP“ (bez elektronického podpisu) je nutná listinná autorizace dle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, která musí proběhnout do 5-ti dnů od odeslání hlášení do systému (5 dnů je nutné dodržet v případě, kdy je nutné stihnout termín – viz příklad). Autorizace zaslaného hlášení se provádí zasláním autorizačního formuláře „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP“ na adresu CENIA uvedenou vlevo dole na potvrzení, který je zasílán na e-mail uvedený v hlášení.

Jestliže je hlášení do systému ISPOP zasláno s přiloženým kvalifikovaným elektronickým certifikátem či prostřednictvím služeb datových schránek je autorizováno automaticky. Listinné potvrzení již není nutné zasílat. V tomto případě platí, že datum přijetí dokumentu systémem ISPOP = datum autorizace = datum podání.

 

Zdroj: ISPOP