Více času na podstatné

Hlavním tématem 14. evropského Fóra pro ekoinovace bude čistota ovzduší ve městech

02.05.2013 11:22

Ve dnech 23. - 24. května 2013 se bude v Praze konat 14. evropského Fórum pro ekoinovace, které pořádá Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Jedná se o mezinárodní konferenci pořádanou dvakrát ročně za účelem výměny poznatků o ekoinovacích. Letos se fórum poprvé uskuteční v Praze a bude zaměřeno na čistotu ovzduší ve městech, zejména na problematiku čisté mobility a inovací v oblasti úspor energií s přímým dopadem na kvalitu ovzduší.

Fórum je určeno představitelům soukromého sektoru, výzkumných institucí, neziskových organizací, státní správy a samosprávy, které profesně zajímá uplatnění ekoinovací a podpora uchycení nových environmentálních technologií na trhu. Důraz bude kladen na spolupráci státní správy a samosprávy se soukromým sektorem, na sdílení dobré i špatné praxe. Písemný výstup z fóra bude doporučením pro High level working group k eko-inovacím pod hlavičkou Evropské komise.

Konference bude probíhat v angličtině bez tlumočení. Vstup je bezplatný, ale možný pouze s pozvánkou a registrací. Na následující webové stránce je možné dočíst se více o programu fóra a napsat si o zaslání pozvánky se jménem a heslem pro registraci: https://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2013/1st_forum/index_en.html

 

Dokument ke stažení:

Program konference: Fórum pro ekoinovace (PDF, 786 kB )

 

 

Zdroj: MŽP