Více času na podstatné

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN

02.01.2018 13:45

Užitečnésemináře.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ", který se uskuteční v Praze 10. ledna 2018. Podtitul semináře je novela metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí a odborné doporučení NRL k měření a hodnocení hluku.

Na semináři bude prezentován podrobný autorský výklad schválené novely metodického návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí včetně odborného doporučení Národní referenční laboratoře pro komunální hluk. Novela je pro činnost hygienické služby závazná.

Účelem Metodického návodu je sjednocení a úprava aplikační praxe při měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z leteckého provozu, který je řešen samostatným metodickým návodem.

Novela reaguje na novely zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a  technických norem.

Akreditovaným nebo autorizovaným subjektům mimo resort zdravotnictví, které měří hluk pro účely posouzení orgány ochrany veřejného zdraví, se doporučuje podle tohoto metodického návodu postupovat.

Odborné doporučení NRL je rozšířenou a komentovanou autorskou prezentací Metodického návodu.

 

Termín: Středa 10. ledna 2018, přednášky 9:00 - 16:00 hodin

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác

Cena: 1641,- Kč bez DPH

 

Témata přednášek:
NOVELA METODICKÉHO NÁVODU PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. 
ODBORNÉ DOPORUČENÍ NRL K MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU.


Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou hluku v komunálním prostředí,  tj.  pro  ty, kteří hluk měří, modelují či posuzují.

 

 

Další informace najdete ZDE